Organització

Tal i com es defineix en els estatuts de l’associació, els organs de govern d’aquesta, son:

  • L’Assemblea General

Intregrada per tots els socis, es reuneix com a mínim una vegada a l’any i, entre d’altres coses, aprova si procedeix
els comptes de l’associació, les possibles modificacions dels estatuts, i eligeix els membres de la Junta Directiva.

  • La Junta Directiva

Organ de govern elegit per l’Asemblea General i que consta com a mínim de President, Vice-president, Secretari, Tresorer i vocal. La primera Junta directiva fou formada per en Francesc Genové en el càrrec de President, l’Eduard Fabra de vice-president, en Josep Mª Fàbrega de secretari, l’Emili Colomer de Tresorer, i com a vocals, en Rafael Carreras, Xavier Drudis, Sergi Fernández, Leopold Palomo, Lluís Pérez i en Miquel Chicano.

El 4 de setembre del 2004 es va decidir convocar eleccions pel dia 27 de novembre de 2004, però malauradament quedaren desertes. Com a conseqncia es va decidir formar una Junta de consens formada per:

Eduard Fabra President
Francesc Genové Vice-President 1er i portantveu
Leopold Palomo Vice-President 2on
Rafael Carreras Secretari
Orestes Mas Tresorer
Lluís Pérez Vocal de relacions universitaries
Xavier Drudis Vocal i Coordinador de la campanya contra patents de programari
Miquel Chicano Vocal de relacions institucionals
Sergi Fernandez Vocal de relacions empresarials
Alex Muntada Vocal
Emili Colomer Vocal
Pere Mercader Vocal

Els comentaris estan tancats