Carta al DURSI

Podeu llegir el text íntegre de la carta aquí [PDF]

El passat dia 12 de gener, vàrem enviar una carta per correu certificat al nou conseller – Hble. Sr. Carles Solà- del DURSI (Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació). Una carta on ens presentàvem com a associació i li demanàvem més informació sobre els plans de la seva conselleria pel que fa al programari lliure.

La carta va ser rebuda el dia 14, just el mateix dia en qu el conseller feia unes declaracions a TV3 on expressava que una de les prioritats del seu departament per la legislatura que acaba de començar és impulsar la implantació del programari lliure a l’administració pública.

Casualitat?

Els comentaris estan tancats