Acta Visita-Reunió a Vilafranca del Peneds

* CURS DE PROGRAMARI LLIURE A GIRONA
Manca per concretar encara el contingut de la conferncia/xerrada. Es pretén fer una xerrada eminentment pràctica.

* CARTA AL D.U.R.S.I
Es pretén continuar l’enviament de cartes demanant reunions o entrevistes amb parlamentaris, institucions i partits en la línia de la carta que vàrem enviar el passat dia 12 de gener al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (D.U.R.SI.).
Per a aconseguir-ho, es crea un grup de treball per reunir documentació per crear un dossier amb casos d’xit i/o fracàs en l’ús del programari lliure en la administració pública.

* CINQU ANNIVERSARI DEL CALIU
El proper dimarts 24 de febrer, cumplirem cinc anys de vida. Per celebrar-ho, divendres 27 de febrer s’organitzarà un sopar d’aniversari.
Més endavant es concretarà el lloc i l’hora.
Tothom hi està convidat.

Acta de la reunió que va tenir lloc a la vinateria Inzolia de Vilafranca del Peneds el dissabte 24/01/2004, amb l’assistncia de Francesc Genové, Eduard Fabra, Rafael Carreras, Miquel Chicano i Orestes Mas i on es van tractar els segents assumptes:

* SOCIS:
S’acorda crear la figura del ‘col.laborador’ per donar cabuda a tot aquella persona que no pugui pagar la quota de soci però que vulgui col·laborar activament. Com a tal, no pot ser considerat soci i, per tant, no té dret a vot ni pot participar a la Junta.
Les quotes de soci per aquest any es deixen en el mateix import que el darrer any:
· 30 o 15 per a estudiants, menors d’edat, aturats o jubilats (sempre que es pugui acreditar).
· Els socis es podran donar d’alta en un formulari que en les properes setmanes es possarà a la web.
· Pel que fa al pagament, el podran fer efectiu mitjançant una transferncia al nostre compte bancari o bé presencialment en alguna de les reunions que es fan cada mes.
· Llei Orgànica de Protecció de Dades (L.O.P.D):
S’envia la estructura del fitxer per tal de registrar-la.

* CAMPANYA DE RECOLLIDA DE FONS PER A COMPRA DE NOU SERVIDOR DE FTP PER A MIRRORS:
Aprofitant la campanya de captació de socis d’aquest any, els diners que es recaptin es destinaran a la compra d’un nou servidor per allotjar els mirrors actuals. (Donada la gran acceptació i el gran trànsit que darrerament té la màquina actual)
Es realitzarà una enquesta als usuaris per saber quins mirrors volen possar a la nova màquina.
S’accepten donacions i patrocinis…

Els comentaris estan tancats