Linux a les patents de MS

Una de les cinc patents de programari diàries que Microsoft aconsegueix cada dia als Estats Units (aquesta) els garanteix el monopoli de permetre un usuari tenir accés a privilegis de root (una cosa que nosaltres fem amb Sudo).

El penúltim paràgraf diu el seguent:
S’ha de notar que encara que els exemples descrits amunt com a aplicacions operant en un ambient Microsoft Windows, la invenció (!) no està limitada a aquests exemples específics, i que les invencions (!!) es poden posar en pràctica amb propòsit de computació en general o ordinadors amb sistemes operatius diferents de Windows, com ara Unix o Linux.

Els comentaris estan tancats