Moció per la promoció i suport del programari lliure a la ciutat de l’Hospitalet

Ats que l’alt grau de consolidació que el programari lliure ha assolit en l’actualitat no pot explicar-se sense conixer els avantatges econòmics, estratgics i socials que l’ús, la promoció i el desenvolupament d’aquest tipus de programari proporciona, en especial, a les administracions públiques, en contraposició al programari de llicncia propietària. Alguns d’aquests avantatges són els segents:

Optimització de la inversió
Foment de la innovació tecnològica i la industria local, i independncia del proveïdor
Seguretat i privacitat de les dades
Foment de la llengua pròpia

Ats que aquests i d’altres avantatges han fet que l’ús, el desenvolupament i la difusió del programari lliure hagi arribat a les administracions públiques de molts estats. El govern xins ha optat per una versió en xins del GNU/Linux com a sistema de tota la Administració. Perú, Mxic i Brasil, estan adoptant mesures similars. Al nostre entorn proper, la Unió Europea, cal destacar les iniciatives del govern alemany i el Parlament de Catalunya destinades al desenvolupament, la promoció i l’ús de programari lliure:

Cal esmentar, també en l’àmbit europeu, les iniciatives legislatives de l’Estat francs: el Projecte de llei de Laffite, Tregout i Cabanel i el Projecte de llei de Le Déaut, Paul i Cohen, amb objectius semblants: fer que l’administració pública francesa faci ús de programari lliure. Cal destacar, que les iniciatives legislatives encaminades a promoure l’ús d’aquest tipus de programari en les administracions públiques de la Unió Europea garanteixen el “dret a la compatibilitat” del programari i, per tant, proporcionen els mecanismes necessaris per dur a la pràctica el principi d’interoperativitat de la Directiva Europea sobre el programari de l’any 1991.

Ats que en l’àmbit de l’estat espanyol, cal comentar les iniciciatives portades a terme a les comunitats autònomes d’Extremadura i Andalusia, amb la creació de dos distribucions pròpies Linex i Guadalinux i la progresiva implantació del programari lliure en l’àmbit de l’ensenyament públic, abastant-ne en l’actualitat tots els nivells d’ensenyament.

Cal anomenar, les iniciatives municipals properes al nostre entorn, cal destacar les portades a terme des de L’Ajuntament de Rubí, a través del Comissionat per a la Societat de la Informació, a través del qual ja s’han dut a terme experincies en el camp del programari lliure. Es tracta dels cursos formatius gratuïts adreçats a la ciutadania en codi obert pel que fa a sistemes operatius i OpenOffice. També cal destacar les portades a terme des de la Regidoria de la Ciutat del Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona des d’on s’han fet arribar més de 60.000 còpies de la distribució Linux en català, CATix, el·laborada per tecnoCampus Mataró, a entitats, escoles i associacions de Barcelona.

Per tot això, el Grup Polític Esquerra Republicana de Catalunya proposa al l’Ajuntament mitjançant el Ple l’adopció dels segents acords:

PRIMER.- PROMOURE la instal·lació i l’ús de programari lliure i la corresponent documentació en català a l’Ajuntament de L’Hospitalet i als instituts i empreses municipals, en aquells àmbits en que sigui tcnicament possible, juntament amb la formació necessària per als treballadors municipals.

SEGON.- ESTABLIR com a clàusula de mrit la utilització, el desenvolupament, la distribució i la difusió de programari lliure en català en les contractacions, convenis de col·laboració i subvencions en l’àmbit de les noves tecnologies.

TERCER.- VETLLAR per la difusió, la promoció i la distribució de programari lliure en català en el si de totes les institucions, les associacions i les organitzacions, públiques i privades de l’àmbit de l’Hospitalet i, en especial, al món educatiu, fent-ne difusió mitjançant els seus organismes competents i, alhora, fomentant la indústria informàtica catalana.

QUART.- PROMOURE acords i convenis amb la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Consells Comarcals i altres administracions locals, universitats i associacions públiques i privades en l’àmbit dels Països Catalans, per fomentar la coordinació i la cooperació entre institucions en matria de programari lliure en català i assegurar-ne, amb les mesures adequades, la producció, la promoció i l’ús conjunt amb respecte per totes les variants.

CINQU.- TRASLLADAR aquest acord a la Generalitat de Catalunya (DURSI), Diputació de Barcelona i Localret.

Pàgines: previous page

Els comentaris estan tancats