La Unió Europea és burocràtica?

Tot navegant he anat a parar a un gràfic molt bonic, on es mostra els passos a seguir en l’anomenat procés de codecisió de la UE, que és el principal procés legislatiu del sistema de presa de decisions de la Unió Europea.

El Xavi Drudis ja ens ho va explicant pacientment, però sempre sobta veure-ho dibuixat. Doneu-li un cop d’ull, i jutjeu-ho vosaltres mateixos.

Els comentaris estan tancats