Més versions de la Xarnoppix (GhostPC)

En Lluís Gras ens sorprn amb una nova meta-distribució de GNU/Linux destinada a poder fer “imatges” dels discs durs dels nostres ordinadors. Tot i que originalment pensada per l’ús en escoles, es pot utilitzar en qualsevol mena de xarxa.
A continuació, us adjunto les explicacions, més detallades, que m’ha enviat en Lluís.

La GhostPC-2 ( Pel Cole ) és una versió completament redissenyada i està pensada per facilitar l’us del Partimage, http://www.partimage.org/Main_Page , concretament de la versió compilada estàticament 0.6.4. com a solució de “Ghosting” en xarxes i no exclusivament escolars.

Donat que el Partimage tan sols treballa a nivell de particions, la GhostPC-2 incorpora un mecanisme per esquivar aquesta limitació, de fet requereix de la presncia d’un servidor de rsync mínimament configurat.

debian:~# cat /etc/rsyncd.conf | egrep -v “#”
pid file=/var/run/rsyncd.pid
[repconf]
path = /home/ghostuser/ghosting
use chroot = no
lock file = /var/lock/rsyncd
read only = no
list = yes
uid = ghostuser
gid = ghostuser
strict modes = yes
ignore errors = no
ignore nonreadable = yes
transfer logging = no
timeout = 600
refuse options = checksum dry-run
dont compress = *.gz *.tgz *.zip *.z *.rpm *.deb *.iso *.bz2 *.tbz

El mòdul [repconf] emmagatzemarà les dades necessàries per recuperar integrament el MBR, la taula de particions i la informació sobre el contingut d’aquestes. Veieu el meu portàtil en dues jornades diferents.

ns:~# tree /home/ghostuser/ghosting/
.
|– hda-08-12-2006-acer
| |– backup.mbr
| |– config
| `– taula_part.sfdisk
`– hda-09-12-2006-acer
|– backup.mbr
|– config
`– taula_part.sfdisk

2 directories, 6 files

ns:~# cat /home/ghostuser/ghosting/hda-08-12-2006-acer/config
hda1-ntfs
hda5-ext3
hda7-ext3

ns:~# cat /home/ghostuser/ghosting/hda-09-12-2006-acer/config
hda1-ntfs
hda5-ext3
hda7-ext3
hda8-reiserfs
hda9-jfs
hda11-ext2
hda12-xfs

Un cop torrada la iso, arrenquem amb ella i, si no hi ha cap imprevist, al cap de poc ens trobem davant un escriptori Fluxbox on trobarem el menú segent:

Genera Menu GhostPC
Terminal
Particionador ( Gparted )
Generació USB GhostPC
Navegador Web ( Epiphany )
Navegador Samba ( xsmbrowser )
Gestor fitxers i FTP ( Filerunner )
Cerca Mines ( Xdemineur )
Xkill (Compte !!!)
Apagar
Reiniciar

La primera entrada configura si cal la targeta de xarxa, detecta les ip ( dins del mateix segment de xarxa ) on s’estant executant els servidors partimaged i rsyncd, finalment genera un nou menú per al Fluxbox que a les opcions anteriors incorpora les opcions preconfigurades per desar/restaurar els discs durs detectats, salvar/restaurar les particions detectades, generar les configuracions per als dics durs detectats i la possibilitat de transferir o recuperar les configuracions al/del repositori rsyncd.

De fet, la pròpia GhostPC-2 ja incorpora, desactivats, el servidors de rsync i partimaged, de tal manera que en principi una possibilitat interessant és emprar-la amb la versió USB que ofereix la possibilitat de configuracions persistents i un disc usb extern d’aquest que ja roden el tera. A banda, i via terminal, s’hi poden trobar utilitats com el Testdisk, gpart, etc …

Potser en futures revisions incorporaré el Partimage del projecte Clonezilla que permet l’ús d’lzo, més “simtric” que el gzip. Desafortunadament, les proves que he fet fins al moment han cascat al intentar restaurar les imatges creades.

Finalment!!! Disculpeu el rotllo i que les properes festes siguin propícies, potser els reis us portaran un IPod 😉

Els comentaris estan tancats